Sam Pilgrim a Whistler

    Sam Pilgrim si è recato a Whistler insieme a Blake Samson e Grant “Chopper” Fielder. Divertimento garantito.