Sam Pilgrim e la sua NS Bikes Soda 2014

In questo video Sam Pilgrim ci presenta la sua nuova Soda di NS Bikes.